Ady Endre Kísérleti Általános Iskola

INFORMATOR O RADU


Osiguranje


ADI ENDRE IZU

Opsti uslovi za osiguranje lica

OŠ ANDRE IZU 2

POSEBNI USLOVI HI

POSEBNI USLOVI TB

Posebni uslovi za osiguranje učenika i studenata od posledica nesrećnog ...

TABELA invaliditeta

Obaveštenja


Školski razvojni plan 2022-2027

2022_2023 GODIŠNJI PLAN RADA

Školski program 2022-2026

Plan aktivnosti iz školskog razvojnog plana

Analiza ostvarenih zadataka Školkog razvojnog plana u školskoj 2020-21

Analiza ostvarenih zadataka Školkog razvojnog plana u školskoj 2019_20 godini

Analiza ostvarenih zadataka Školkog razvojnog plana u školskoj 2018-19

Analiza ostvarenih zadataka Školkog razvojnog plana u školskoj 2017-18

Kriterijumi za postupanje u slucaju pojave COVID u skolama kon 6.11.2020

Препоруке школама за поступање у случају појаве COVID-19 код ученика или запослених

Odluka o imenovanju lica za zaštitu podataka o ličnosti

Finansijski izveštaj


Bilans stanja 2021

Izveštaj za 2022

IZVOD IZ KNJIGE POSLOVANJA za 2020.godinu

IZVOD IZ KNJIGE POSLOVANJA za 2019.godinu

Izvestaj o novcanim tokovima 2019

Izvestaj o Kapitalnim izdacima 2019

Izvestaj o izvrsenju budzeta 2019

GFI_01395_2020.pdf

Bilans uspeha 2019

Bilans stanja 2019

Finansijski izveštaj za 2017. godinu

Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za 2017. godinu

Bilans stanja za 2018. godinu

Izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima za 2018. godinu

Planirana sredstva za programsku aktivnost

Zahtev za finansiranje tekućih izdataka - 2019.g

Javne nabavke


Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2-2020

Odluka o dodeli ugovora 2-2020

Konkursna dokumentacija JNMV 2-2020

Poziv ponude JNMV 2-2020

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - ekskurzija ŠG 2019-2020

Odluka o izmeni ugovora - interaktivne table

Оbaveštenjе o zaključenom ugovoru - interaktivne table

Plan JN za 2020. godinu

Odluka o dodeli ugovora JNMV 4-2019

Obavestenje o produzenju roka 2019

Konkursna dokumentacija ekskurzija 2019 PROMENA

IZMENA KONURSNE DOK. 2019

Konkursna dokumentacija ekskurzija 2019

Poziv za podnosenje ponuda ekskurzija 2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku male vrednosti radova 3/2019

Odluku o dodeli ugovora za javnu nabavku male vrednosti radova 3/2019

Poziv za podnošenje ponuda rekonstrukcija WC-a JNMV 3-2019

Konkursna dokumentacija rekonstrukcija WC-a JNMV 3-2019

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - struja 2019

Izmenjen plan javnih nabavki za 2019

Odluka o dodeli ugovora električna energija 2019

Obustava postupka JNMV rekonstrukcija toaleta

Konkursna dokumentacija – struja 2019

Poziv za ponudu – struja 2019

Konkursna dokumentacija JNMV radova – rekonstrukcija toaleta 2019

Poziv za podnošenje ponuda JNMV radova – rekonstrukcija toaleta 2019

Plan javnih nabavki za 2019. godinu

Odluka o dodeli ugovora

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Obaveštenje o zaključenom ugovoru el. energije 2018

Odluka o dodeli ugovora br. 1/2018

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda 2018

Plan javnih nabavki za 2018. godinu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o produženju roka

Izmenjen poziv za podnošenje ponude

Poziv za podnošenje ponuda

Dodatne informacije i pojašnjenja konkursne

Izmena konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Izmenjen plan JN 2017. godine

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2017

Odluka o dodeli ugovora u postupku javne nabavke male vrednosti dobra redni broj 1/2017

Konkursna dokumentacija 2017

Poziv za ponudu el.energija 2017

Plan JN 2017

Konkursna dokumentacija 2016

Poziv za podnošenje ponuda 2016

Odluka o dodeli ugovora JNMV struja 2/2016

Obaveštenje o zaključenom ugovoruPoziv za ponudu pekara 2015

Konkursna dokumentacija pekara - Adi Endre 2015

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - struja 2015

Konkursna dokumentacija 2015 - el.energija

Poziv za ponudu el.energija 2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - struja

Pravilnik o javnim nabavkama 2015

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA

Zakonski i podzakonski akti


OПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 2018

ZAKON o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

ZAKON o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

PRAVILNIK o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika - IZBORNI PREDMETI

PRAVILNIK o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika

Pravilnik o ocenjivanju učenika

Statut OOŠ ''Adi Endre''

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Oglasi


Oglas 2 - 2022

Oglas 1 - 2022

Konkurs za direktora skole 2022

Oglas pedagoški asistent 2020

Oglas za slobodna radna mesta 2020

Oglas za upražnjena radna mesta 2020

Oglas za pedagoškog asistenta

Oglas za sledeća radna mesta

Oglas za spremačicu

Ponovljeni oglas za sledeća radna mesta - Direktor

Oglas za sledeća radna mesta - Direktor

Oglas za sledeća radna mesta

Oglas za sledeća radna mesta